De Kalvenne blijft groen:

Geen onderwerp dat zo gevoelig ligt als de Kalvenne. Als we sommigen mogen geloven, wordt het mooie groen vervangen door het grijs van beton en het zwart van asfalt.
Niets is minder waar.
voor het ruimtelijk uitvoeringsplan Kalvenne (RUP) werd de Kalvenne door het gewest ingekleurd als woonuitbreidingsgebied. Iedere projectontwikkelaar kon zonder problemen een verkavelingsaanvraag indienen en de Kalvenne volbouwen. Het is net het RUP Kalvenne die deze ontwikkeling een halt heeft toegeroepen.

Wat betekent het RUP Kalvenne in de praktijk?

Laten we eerst kijken waarover het gaat. Hieronder vindt U een foto van de ongerepte Kalvenne.
Stacks Image 14
Om het RUP duidelijk te maken delen we de Kalvenne op in 3 zones.
Stacks Image 18
Zone 1 staat in het RUP omschreven als groene zone. Het is een ecologisch waardevol gebied. Ook voor Open Vld moet deze groene long behouden blijven.
Zone 1 maakt 60% uit van de Kalvenne.

Zone voor recreatie en sport:

Stacks Image 24
Zone 2 staat omschreven als recreatie en sport gebied. Hier komen sportvelden, een park en een sporthal met parking.
Zone 2 maakt 20% uit van de Kalvenne.

Zone voor wonen:

Stacks Image 30
Zone 3 staat omschreven als woonzone, hier wordt ruimte voorzien voor 300 wooneenheden. Dit betekend niet dat er 300 huizen gebouwd gaan worden in de Kalvenne. Een groot deel van de wooneenheden bevinden zich in meergezinswoningen (appartementen) met 3 bouwlagen.
70 wooneenheden worden voorbehouden voor sociale woningbouw.
Zone 3 maakt eveneens 20% uit van de Kalvenne.
De bouwvoorschriften voor de woonzone zorgen ervoor dat het natuurlijk karakter van het gebied ook in de woonzone zichtbaar blijft.
Open Vld zal ook in de toekomst het RUP blijven verdedigen. Voor ons is het RUP een gezond evenwicht tussen dorpskernverdichting (zoals beschreven in de nota ‘betonstop 2040’ van de Vlaamse regering) en behoud van ecologisch waardevol gebied.
Stacks Image 34