Een coherent financieel beleid zonder belastingsverhoging:

Stacks Image 10

Financiën:

Volgende zaken werden gerealiseerd:

De oprichting van een Gemeentelijke Commissie Algemene Financiering en Algemeen Bestuur geleid door Open VLD.
In de loop van de legislatuur werden noch de Aanvullende Belasting op de Personenbelasting (APB) noch de Opcentiemen op de Onroerende Voorheffing (OVV) verhoogd.
De gemeente heft een belasting op de huis-aan-huis verspreiding van niet-geadresseerd reclamedrukwerk. Deze retributie brengt de gemeente € 20000 per jaar op.
De lokale handelaars, verenigingen en onderwijsinstellingen worden van deze retributie vrijgesteld.
Stacks Image 87

Afbouw van de schulden:

Ondanks de vele investeringen zoals:
de renovatie van de bibliotheek, aanleg van het omnisportveld, uitbreiden van het speelplein, de bouw van een nieuwe turnzaal, de renovatie en het toegankelijk maken van de oude jongensschool en de vele wegenwerken, is in Tremelo de schuld de voorbije jaren verder afgebouwd.
In 2012 bedroeg de schuld per inwoner € 1315,00 anno 2017 is dat nog € 895,00.
Stacks Image 81
Schuld per inwoner in euro (cijfers Belfius)
Stacks Image 26

Financieel beleid:

Financieel zit onze gemeente, ondanks alle investeringen, op een goed spoor. Toch moeten we nog acties ondernemen in het kader van een beter financieel beheer.
Daarom wil Open Vld:

 • de werkingskosten verder rationaliseren.

 • een realistisch investeringsplan opstellen dat steunt op drie pijlers:

 • een budget op basis van de jaarrekening vorig jaar

 • op basis van geïndexeerde exploitatiekosten

 • op basis van de bestaande schulden op lange termijn, waarbij een verhoging van deze schulden enkel kan binnen de autofinancieringsmarge.

 • Contracten van derden, die werken uitvoeren in opdracht van de gemeente, moeten regelmatig tegen het licht worden gehouden. Bij het opnieuw aanbesteden van deze contracten moet er voor gezorgd worden dat ook dan de concurrentie maximaal kan spelen.

Budgettering:

 • Open VLD bepleit de afbouw van de financiële reserves/liquide middelen tot 750.000 Euro.
 • We moeten meerdere keren per jaar een budgetcontrole doen en, indien nodig, budgetwijzigingen (investeringen) doorvoeren.
Stacks Image 73
Voor Open VLD is iedere euro belangrijk

Retributies en belastingen:

 • Bij het toepassen van retributies gaat Open VLD uit van de stelling: de gebruiker betaalt!
 • Het gebruik van de gemeentelijke infrastructuur moet aangerekend kunnen worden tegen een concurrerende prijs voor privé personen en een lage prijs voor onze verenigingen.
 • Open VLD wenst ook in de toekomst geen belastingsverhogingen door te voeren.