Een efficiƫnte en professionele dienstverlening:

Stacks Image 10

Website van de gemeente:

De website van de gemeente Tremelo www.tremelo.be onderging een grondige herziening en is vandaag een geweldig platform voor elk van de burgers. Het is een bron van informatie van wat er gebeurt in de gemeente en verschaft u alle informatie op vlak van leven, omgeving, vrije tijd, werken en bestuur. Er is ook een uitgebreid E-loket waar u meer dan 45 attesten, aanvragen, fiches, uittreksels en andere documenten kan downloaden.
Stacks Image 14
startpagina tremelo.be

Informatie tijdens werken:

Goed informeren is goud waard! Bij ingrijpende werkzaamheden, zoals de werken in het centrum van Baal, werden verschillende informatievergaderingen met burgers en plaatselijke bedrijven ingericht. Het doel is de mensen op een correcte manier te informeren over de op stapel staande werken en oplossingen aan te reiken voor problemen die burgers of bedrijven kunnen ervaren.

Adviesraden:

De gemeente Tremelo heeft verschillende adviesraden die burgers de kans geven om een bijdrage te leveren aan het gemeentelijk beleid. Zij geven advies aan het gemeentebestuur over een bepaald thema of doelgroep. Als Open Vld hechten we veel belang aan deze adviezen en nemen die mee in de besluitvorming.
De meeste adviesraden zijn open en laten dus iedereen toe om deel te nemen. Enkele voorbeelden van adviezen die werden gegeven:
Stacks Image 79
MIVA parking aan bibiotheek
Stacks Image 81
Proefopstelling kruispunt Monnikstraat
Stacks Image 26

Website van de gemeente:

Open VLD wil, samen met andere gemeenten, kijken hoe we de website van de gemeente verder kunnen verbeteren en nog gebruiksvriendelijker maken. Iedere burger moet op een eenvoudige manier zijn weg vinden naar de juiste informatie.
Verder wenst Open VLD dat de informatie ook beschikbaar is middels een mobiele app, zodat deze ook op een mobiele telefoon of tablet kan geraadpleegd worden.
Stacks Image 73
Via de website van de gemeente Tremelo zouden de burgers toegang moeten krijgen tot een aparte pagina van het OCMW. Deze pagina moet op een snelle en eenvoudige manier duidelijke informatie geven, afgestemd op de behoeftes van de bezoeker.
In het gemeentehuis zou een digitaal loket moeten voorzien worden waar mensen, die zelf niet over een computer beschikken, gemeentelijke informatie kunnen opzoeken.

Informatieborden:

De bestaande informatieborden zullen verdwijnen. Naast het bestendigen en versterken van de informatiekanalen zoals het magazine “Tremelo informeert” en de lichtkrant op Damiaanplein moet er voor Open VLD nieuwe en bijkomende (digitale) informatiekanalen opgezet worden.
Wij denken hierbij aan nieuwe lichtkranten op het Damiaanplein en in het centrum van Baal, maar ook aan digitale informatieborden in het gemeentehuis, zwembad en bibliotheek.
Stacks Image 41
voorbeeld van een moderne lichtkrant

Bereikbaarheid diensten op het gemeentehuis:

Open VLD wenst meer in te zetten op toegankelijke dienstverlening voor de burger. We denken hierbij aan het open houden van het gemeentehuis op een zaterdagvoormiddag voor het afhalen van identiteitskaarten, paspoorten en rijbewijzen.
Stacks Image 77

Participatie van de burger:

In het kader van de maximale transparantie en binnen het nieuw lokaal decreet, wil Open VLD dat de documenten die gebruikt worden door de gemeenteraadsleden om beslissingen te nemen ook digitaal beschikbaar zijn voor alle burgers.

Betere verdeling van de bevoegdheden:

Vandaag zitten verschillende bevoegdheden, die eigenlijk samen horen, verspreid over verschillende schepenen. Dit kan efficiënter! Open VLD wil daarom de bevoegdheden inrichten volgens de beleidsdomeinen van het BBC. Dit moet resulteren in homogene beleidspakketten en een betere controle van de beleidsuitvoering.

Debat over mogelijke fusie:

Open VLD wil dat de stuurgroep in verband met de fusie verder op zoek gaat naar meer en betere manieren om intergemeentelijk samen te werken.
Bij een eventuele fusie met één of meerdere buurgemeenten is Open Vld voorstander van een bindend referendum.
Stacks Image 63
Met welke gemeente kunnen we in de toekomst een fusie aangaan?