Paul Dams
Lijsttrekker
Samen verder werken aan de toekomst van Tremelo-Baal.

gewoon doen

De voorbije jaren hebben we als Open Vld onze stempel kunnen drukken op het beleid. Meer dan ooit zijn er zaken gerealiseerd waar iedereen de volgende jaren van kan genieten: het omnisportveld, de vernieuwde bibliotheek, de turnzaal in Baal en het vernieuwde centrum van Baal. Maar hier stopt het natuurlijk niet! Mijn droom en deze van heel wat mensen in Baal en Tremelo is dat we in de toekomst kunnen beschikken over een sporthal.

Waar ik woon

Fam. De Cockstraat 10, 3128 Baal

Over mij

72 jaar - gehuwd met Paula Verschoren en vader van 2 zonen - Voltijds burgemeester - Ik kan mij ontspannen met de duiven en het voetbal.

Elynn Van Uffel
2 de plaats
Cultuur als verbindende factor.

gewoon doen

Ik wil mij verder inzetten voor onze culturele verenigingen door het nemen van extra versterkende maatregelen. Veiligheid is, zeker gezien de problemen die we de laatste maanden kenden, heel belangrijk geworden. We moeten de mensen terug een veilig gevoel geven en dit door het gebruik van camera's en het inzetten van extra politiepatrouilles. We moeten ook inzetten op jeugdinfrastructuur en jeugdactiviteiten.

Waar ik woon

Louisastraat 76B, 3120 Tremelo

Over mij

27 jaar - gehuwd met Samuel Calabro, mama van twee dochters - Leerkracht in het vierde leerjaar op basisschool de Cocon - Ik hou van uitstapjes met het gezin en een goed boek.

Marc Verlinden
3 de plaats
Een toekomst bieden aan gezinnen, kinderen en senioren

gewoon doen

Het bouwen van een sporthal voor onze sportclubs en verenigingen, zal de basis vormen voor de maatschappelijke verbondenheid binnen onze gemeente. Koester de jongeren, spaar de werkenden, zorg voor de senioren en steun de zieken. Mensen lopen soms verloren in het kluwen van wetgeving en regeltjes en weten niet tot wie ze zich moeten richten of hoe een probleem aan te pakken. Het geeft dan ook veel voldoening als je kan helpen.

Waar ik woon

Heidelaan 8, 3120 Tremelo

Over mij

52 jaar - gehuwd met Elly Portauw, vader van 2 kinderen - Schepen van sport, welzijn en gezondheid - Lid van WTC Damiaan, Yoga kring D'Harma en de wushu family. Ik hou van wandelen met onze hond Diesel. Liefhebber van oldtimers, maar voorliefde voor Zundapp.

Diana Van Leemputten
4 de plaats
Een verkeersveilig en bereikbaar Tremelo-Baal, daar ga ik voor!

gewoon doen

Ik wil inzetten op verkeersveiligheid en openbaar vervoer op maat van iedereen. Na 6 jaar als gemeenteraadslid en 2 jaar als voorzitter van onze partij, ben ik klaar om de plannen te verwezenlijken waar ik al jaren voor sta en waar ik al 6 jaar voorbereidend werk voor heb verricht. Ik ben steevast van plan om op de ingeslagen weg verder te gaan.

Waar ik woon

Lindenlaan 2, 3128 Baal

Over mij

52 jaar - gehuwd met Walter Geenen en mama van 1 zoon - Rij- instructrice - Ik hou van lopen, skiën en het lezen van een goed boek.

Tjorven Puype
5 de plaats
Aangepaste ruimte voor sport en cultuur

gewoon doen

Ik ijver voor een sportcentrum ingebed in een groene omgeving en gemakkelijk toegankelijk voor eenieder. Wonen in eigen streek moet betaalbaar blijven voor jongeren. Ik vind het belangrijk dat alle gemeentelijke diensten toegankelijk worden gemaakt voor minder mobiele mensen.

Waar ik woon

Schrieksebaan 20 Bus 1, 3120 Tremelo

Over mij

29 jaar - gehuwd met Marthe Verdurmen - bewakingsagent- Ik hou van muziek en voetbal.

Leo Van Win
6 de plaats
Er samen voor gaan!

gewoon doen

Ik kan zeer tevreden terugblikken op een aantal zaken die ik samen met onze partij heb kunnen verwezenlijken. We hebben heel wat goede projecten gerealiseerd. Op openbare werken is er een grote inhaalslag gebeurd, maar er is nog steeds wat werk aan de winkel. Om onze burgers toe te laten om meer en beter aan sport te kunnen doen, is er nood aan een sportzaal in Tremelo. Laten we daar volledig voor gaan.

Waar ik woon

Vondelpark 143, 3120 Tremelo

Over mij

61 jaar - zaakvoerder van L. Van Win Bouwwerken - Ik hou van vissen en motocross en ben lid van V.V.T.B.

Kristien Laurens
7 de plaats
Beloven? Niks, maar ik wil wel mijn best doen!

gewoon doen

Als postbode word je dagelijks geconfronteerd met de mensen en de goede kanten van het samenleven, maar ook met de problemen die het samenleven met zich meebrengt. Dit gaat over bv. de verkeersveiligheidsproblemen, de te verbeteren fietspaden, maar ook over het sociaal onrecht en de verdoken armoede. Graag wil ik mij ten dienste stellen om mee te helpen hier een oplossing voor te vinden.

Waar ik woon

Bonten Osstraat 27A, 3128 Baal

Over mij

46 jaar - gehuwd met Stefan Op De Beeck, mama van 2 kinderen - postbode in Ninde - Ik kan genieten van het sociale leven met vrienden en familie.

Marc Ronse
8 de plaats
Verder werken aan een gezond, sportief en veilig Tremelo-Baal!

gewoon doen

Een financieel gezonde gemeente is voor mij heel belangrijk, dit samen met een sporthal waarin alle burgers van Tremelo en Baal aan sportbeleving kunnen doen. Verder moeten we werk maken van een optimalisering van de verkeersveiligheid, door onder meer het afschaffen van de voorrang aan rechts en het wegwerken van gevaarlijke punten. Aanpakken van de kleine criminaliteit door het plaatsen van camera's en een verhoogd politietoezicht in bepaalde wijken lijkt mij belangrijk!

Waar ik woon

Grote Bollostraat 61, 3120 Tremelo

Over mij

51 jaar - wettelijk samenwonend met Heidi Stroeckx - Boekhouder - Lid van diverse comités en liga's binnen voetbal Vlaanderen, sportliefhebber en lid van de raad van bestuur van AGB Tremelo.

Carmen Pieters
9 de plaats
Voor een bruisende gemeente met een uitgebreid aanbod voor jong en oud.

gewoon doen

Graag wil ik bijdragen tot het algemeen welzijn van iedereen. Een veiliger fietsbeleid uitwerken, hoort daar zeker bij. Het activiteitenaanbod voor kinderen en ouderen nog verbeteren, voortbouwend op wat er al is. Stimuleren van de lokale middenstand, initiatieven uitwerken voor klimaatvriendelijke gemeente (via initiatieven met lokale middenstand).

Waar ik woon

Geetsvondelstraat 23B, 3120 Tremelo

Over mij

39 jaar - gehuwd met Bart Schrevens, mama van 3 kinderen - Leerkracht in het secundair onderwijs - Ik hou van recreatief joggen, ga graag aan de slag met naald en draad en geniet van reizen en citytrips.

Conny Serneels
10 de plaats
Voor een warm en sportief Tremelo-Baal!

gewoon doen

Mensen kennen mij als iemand die geëngageerd bezig is in het verenigingsleven, voornamelijk in het voetbal. In het verenigingsleven heb ik mogen ervaren dat ieder mens de moeite waard is en dat het belangrijk is om te luisteren naar de wensen van iedereen. Verder vind ik dat Tremelo-Baal moet inzetten op degelijke sportinfrastructuur.

Waar ik woon

Kleine Schaluinstraat 31, 3128 Baal

Over mij

42 jaar - gehuwd met Andy Mattheus en mama van 2 kinderen - bediende in de Carrefour van Baal - Mijn hobby's zijn voetbal, voetbal en voetbal.

Nico Van de Velde
11 de plaats
Samen ervoor gaan in onze mooie gemeente.

gewoon doen

Ondanks de groei van onze gemeente, slagen we er in Tremelo- Baal toch in om een authentiek karakter en een dorpszicht te behouden. Ook in de toekomst moet dit zo blijven.

Waar ik woon

Baalsebaan 160, 3120 Tremelo

Over mij

43 jaar - gehuwd met Kathleen Van Cante, vader van 2 kinderen - Ingenieur Elektronica ICT - Ik hou van fietsen, wandelen, politiek, jacht en natuur.

Manou Vereycken
12 de plaats
Voor een mooi sportief en cultureel Tremelo-Baal.

gewoon doen

We moeten meer inzetten op sportactiviteiten voor de jeugd, zoals het voetbal. Hierdoor zou het doelloos rondhangen van jongeren, wat vaak leidt tot vandalisme, een halt worden toegeroepen. Een betere locatie en wat meer reclame voor toneel, zou meer mensen motiveren om te komen kijken of zelf toneel te gaan spelen.

Waar ik woon

Werchtersebaan 6, 3120 Tremelo

Over mij

47 jaar - gehuwd met Chris Heyligen, mama van 2 kinderen - poetsvrouw bij het OCMW van Tremelo. - Ik hou van toneelspelen, naar het voetbal gaan kijken van de zonen en me engageren bij de activiteiten van KV Tremelo.

Joris Heremans
13 de plaats
Verder werken aan de uitbouw van onze mooie gemeente!

gewoon doen

Goed onderhouden wegen, duidelijke wegsignalisatie en verkeersveiligheid liggen mij nauw aan het hart. Zo ook de ontwikkeling van een goed onderbouwd fuifreglement, alsook de gemeentelijke steun aan het verenigingsleven. We hebben een bruisende gemeente met tal van evenementen waarop onze buurtgemeenten jaloers kunnen zijn. Dit is uniek en moeten we zeker versterken.

Waar ik woon

Kruisstraat 30 bus 1.01, 3120 Tremelo

Over mij

32 jaar - ambtenaar op de technische dienst van de stad Leuven - Je vindt mij in het weekend terug achter de bar van Eetcafé Vélo. Als feestend lid van de Eddy's zorg ik mee voor de organisatie van de Vlaamse Schlageravond in Baal.

Mickaël Van Vaerenbergh
14 de plaats
Samenwerken voor Tremelo- Baal.

gewoon doen

Als papa merk ik elke dag de gevaren op als we met de fiets naar school gaan. Daarom wil ik me dan ook inzetten voor veiligere wegen naar school voor onze fietsertjes. Daarnaast zou ik meer culturele activiteiten in onze gemeente willen organiseren zodat onze inwoners hiervoor niet meer naar omliggende gemeentes moeten uitwijken.

Waar ik woon

Steestraat 15, 3120 Tremelo

Over mij

36 jaar - gehuwd met Kim Goossens (juf Cocon) en papa van drie kinderen - projectmedewerker 3M- Ik hou van films, comedy, voetbal en genieten van het goede leven.

Joyce Van der Auwera
15 de plaats
Welzijn en wel voelen voor jong en oud in een respectvolle en veilige gemeente!

gewoon doen

Als jongere en ervaringsdeskundige vind ik dat de jeugd meer moet betrokken worden in het beleid, wat zich moet vertalen in het organiseren van meer activiteiten voor en door de jeugd. Er moet meer aandacht/zorg komen voor de ouderen en voor de eenzame ouderen in het bijzonder, die vaak over het hoofd worden gezien. Verder ijver ik voor veilige school- en woonomgevingen!

Waar ik woon

Bonten Osstraat 21 A, 3128 Baal

Over mij

24 jaar - samenwonend - psychiatrisch verpleegkundige - Ik hou van fitness, joggen, ontspannen in het jeugdhuis, tekenen en een gezonde levensstijl.

Rozanne Uytterhoeven
16 de plaats
Een gemeente voor jong en oud, voor en door jeugd!

gewoon doen

Je bent jong en je wil wat. Toch word je niet altijd gehoord als jongere. Ik ijver er dan ook voor om meer jeugd te bereiken in én voor onze gemeente. Dit door infrastructuur te voorzien en duidelijke afspraken te maken. Ook voor oud, groot en klein wil ik een luisterend oor bieden. Beleid voeren is niet alleen voor hen, maar ook door hen. Inzetten op veiligheid is hier dan ook niet weg te denken.

Waar ik woon

Beulkensstraat 23 C, 3128 Baal

Over mij

21 jaar - Leerkracht secundair onderwijs - Mijn hobby's zijn yoga, reizen in binnen- en buitenland en van het leven genieten. - Carpe diem.

François De Cock
17 de plaats
Stem voor Open Vld- kandidaten. Niets zeggen maar gewoon doen!

gewoon doen

Ik streef naar betere fietspaden en wandelwegen! Dit om de veiligheid van onze fietsers en voetgangers te garanderen. Er werden al heel wat inspanningen geleverd, maar we moeten deze nog verder uitbreiden. De bouw van de sporthal in Tremelo blijft aanslepen, ook al liggen alle kaarten nu op tafel om een sporthal te bouwen.

Waar ik woon

Onze-Lieve-Vrouwelaan 4, 3120 Tremelo

Over mij

75 jaar en vader van 1 dochter - gepensioneerd - Ik hou van vissen en ben lid van VVTB Tremeland en Heidevissers in Baal.

Patricia Janssens
18 de plaats
Voor betere fietspaden in en rond Tremelo-Baal!

gewoon doen

Ik ben opgegroeid in het mooie Ninde, deelgemeente van Tremelo. Mijn ouders wonen nog steeds aan de Dijle in Ninde. Tremelo is een dorp met veel faciliteiten en dat wil ik graag zo houden, enkel de fietspaden in en rond Tremelo zijn voor verbetering vatbaar.

Waar ik woon

Vondelpark 168, 3120 Tremelo

Over mij

51 jaar - gehuwd met Werner De Visscher en mama van 1 zoon - Mijn hobby's zijn naar het voetbal van KV Mechelen gaan kijken, wandelen en genieten van de vele feestelijkheden in het Tremelose.

Kimberly Dockx
19 de plaats
Een sporthal, gewoon doen.

gewoon doen

Ik wil mij inzetten voor een nog beter en sterker Tremelo-Baal. Met mijn sterke visie om de mensheid aan het sporten te krijgen is de bouw van een sporthal onontbeerlijk, gewoon doen zou ik zeggen.

Waar ik woon

Remerstraat 38, 3128 Baal

Over mij

23 jaar - leerkracht lichamelijke opvoeding en bewegingsrecreatie - Mijn hobby is fitnessen. Mijn interesses vind je in de sport, het lesgeven, muziek, welzijn en welvaart en sociale cohesie.

Paul Loonen
20 ste plaats
Voor een mooi, sportief en innovatief Tremelo-Baal.

gewoon doen

Ervoor zorgen dat onze inwoners krijgen waar ze recht op hebben en waarvoor ze tenslotte hun bijdrage leveren. Dit houdt voor mij onder andere in: een goede sportinfrastructuur alsook een verhoogd comfort welk kan gerealiseerd worden door in te zetten op slimme technologieën. Deze technologieën die ook goed zijn voor de economie, het budget van de gemeente en een belangrijke bijdrage leveren aan het groene karakter van onze gemeente.

Waar ik woon

Louisastraat 72, 3120 Tremelo

Over mij

54 jaar - gehuwd met Iwona Muchin en vader van 2 kinderen - Verantwoordelijke IT beveiliging - Ik hou van actief sporten en kan genieten van een goede film of van jazz-muziek beluisteren met een goed glas.

Nathalie Luong Van Yen
21 ste plaats
Verder werken aan een levendig en bruisend Tremelo-Baal.

gewoon doen

Ik wil zorgen voor de groei van de handel in onze bruisende gemeente. Ik vind ook dat er een grotere ruimte voor cultuurbeleving in Tremelo moet komen. Een grote groene zone, waar de hondenliefhebbers hun trouwe viervoeters los kunnen laten lopen zonder een gevaar te betekenen voor anderen, lijkt mij alsook belangrijk.

Waar ik woon

Van Espenstraat 28, 3120 Tremelo

Over mij

57 jaar - gehuwd en mama van 1 dochter - Ik hou van wandelen, reizen, lezen, tekenen, cultuur en kunst.

Johnny De Meyer
22 ste plaats
Samen voor een beter en mooier Tremelo-Baal.

gewoon doen

We hebben de voorbije jaren heel wat gepresteerd, zaken waar we best trots op kunnen zijn. Ik hoop dat de volgende bestuursploeg een hecht team vormt met duidelijke beleidskeuzes. Daar heeft elke inwoner van Tremelo en Baal recht op.

Waar ik woon

Aan de Berg 10, 3128 Baal

Over mij

51 jaar - vader van 2 kinderen - Onderhoudsassistent - Ik hou van muziek, theater, wandelen en sporten, waar ik jammer genoeg niet genoeg aan toekom.

Johan Van Lier
lijstduwer
Voor een bloeiend ondernemerschap in een veilig Tremelo-Baal.

gewoon doen

De gemeente moet zorgen voor de krijtlijnen waarbinnen ondernemers hun activiteiten kunnen ontplooien. Dit door het oprichten van een loket voor KMO's en het hanteren van een faire fiscaliteit. Veiligheid is één van de kerntaken van het gemeentebestuur. De gemeente moet niet alleen zorgen dat de burger zich veilig voelt, maar ook dat het effectief veilig is. Zo ook dienen we haar patrimonium op te waarderen en uit te breiden met een sporthal.

Waar ik woon

Bruggelandenstraat 2, 3120 Tremelo

Over mij

48 jaar - samenwonend met Iris Uytterhoeven - Zelfstandig friturist - Ik hou van fietsen, Vespa rijden, socialising of met andere woorden, ik ga graag met mensen om.